Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất-Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất > tuyển dụng nhân tài > Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
ngày phát hành:2023-08-27 11:34    Số lần nhấp:198
Thành lập, tổ công tác, đôn đốc, đẩy mạnh, giải ngân, vốn đầu tư công

Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 4 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở số liệu giải ngân do Bộ Tài chính cung cấp hằng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra (có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước) trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định nêu rõ, các tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ,Cúp Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ cơ quan trung ương và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo, cung cấp thông tin,tuyển dụng nhân tài số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Thủ tướng Chính phủ giao các tổ trưởng tổ công tác lựa chọn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, cơ quan, địa phương thuộc tổ công tác và có hình thức kiểm tra phù hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn lại; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, làm việc tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết; trên cơ sở đó trực tiếp chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc hoặc tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả…

* Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 215/QĐ-TTg về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án từ số vốn còn lại chưa giao chi tiết trong phạm vi tổng số vốn trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết nghị, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị.