Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất-Áp dụng giá viện phí mới từ ngày 15-8-2023 (Lượt xem: 791)
tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất > tuyển dụng nhân tài > Áp dụng giá viện phí mới từ ngày 15-8-2023 (Lượt xem: 791)
Áp dụng giá viện phí mới từ ngày 15-8-2023 (Lượt xem: 791)
ngày phát hành:2023-09-18 12:28    Số lần nhấp:189
. Áp dụng giá viện phí mới từ ngày 15-8-2023 Giá viện phí sẽ tăng từ ngày 15/8/2023.

Do mức lương cơ sở tăng nên từ ngày 15/8/2023 sẽ áp dụng giá viện phí mới. Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng/lượt và tối đa 500.000 đồng/lượt. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh khác giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng/lượt.

Bộ Y tế nêu rõ, riêng trường hợp mời nhân lực trong nước,tuyển dụng nhân tài nước ngoài đến khám, tư vấn sức khoẻ, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám, chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ./.

Nguồn TTX Việt Nam